Ceník

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ                                                  OSTATNÍ SLUŽBY

ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ "STUDENT" (60 min) 600,- Kč

Vhodné pro klienty do 18 let

 • čištění ultrazvukem + hloubkové čištění
 • maska + ultrazvuková terapie
 • peeling
 • závěrečná péče

ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ "KLASIK"       (75 min) 780,-Kč

 • čištění ultrazvukem + hloubkové čištění
 • masáž 15 min
 • maska
 • závěrečná péče
OŠETŘENÍ "Anti-aging"                    (105 min) 980,-Kč
 • čištění ultrazvukem + hloubkové
 • barvení a formování obočí
 • peeling
 • masáž 20 min     
 • (relaxační / liftingová / křišťálová terapie / manuální lifting)
 • zapracování séra / vitamín C
 • maska
 • závěrečná péče

 • OŠETŘENÍ "RELAXACE +       (120 min)  1080,-Kč
 • Celkové ošetření rozšířené o přístrojové zapracování séra galvanika / ultrazvuk / phototerapie

OŠETŘENÍ "Manuální lifting"         (130 min) 1 280,- Kč

čištění ultrazvukem / hloubkové

speciální masáž 50 min.  "Manuální lifting"        zapracování séra                                                        alginátová maska / Bio Renew Pro                                 závěrečná péče


OŠETŘENÍ "DETOX SPA"                  ( 120 min)  1 280,-Kč čištění ultrazvukem / hloubkové                                      enzymatický peeling                                                                   masáž 20 min                                                                         anti-aging ampule                                                                        maska BioRenew                                                       detoxikační masku Green Clay mask a sérum Ferulic Acid  závěrečná péče

LED SVĚTELNÁ TERAPIE
4 druhy ošetření / červená - regenerace, vrásky / modrá - akné, rosacea  / zelená - pigmentace, oční okolí / žlutá - snižuje začervenání, zlepšení mikrocirkulace                 

Lymfatická masáž obličeje                 (40 min)    400,-Kč
Mikromasáž očního okolí                   (30 min)     250,-Kč
Mezoterapie                                         (60 min)   1080,-Kč
Maderoterapie                                       (70 min)   850,-Kč

Manuální lifting obličeje  
pouze masáž                                       (60 min)    680,-Kč
u celkového ošetření                         (130 min)  1 280,-Kč
Indická masáž hlavy                          (30 min)    480,-Kč


                PÉČE O RUCE 

 peeling solí, parafínový zábal nebo maska na ruce 

u ošetření / samostatně                                      100,-Kč

u prvního ošetření péče o ruce zdarma

Lash lifting a Botox Řasy                                   580,-Kč

FORMOVÁNÍ OBOČÍ + BARVA 

 u ošetření / samostatně                                      130,-Kč    

BARVA ŘASY 

 u ošetření / samostatně                                     120,- Kč   

BARVA OBOČÍ + ŘASY 

 u ošetření / samostatně                                    250,-Kč

                                       DEPILACE

Horní ret u ošetření / samostatně                     100,- Kč 

Horní ret + tváře                                                  250,-

Lýtka                                                                     490,- Kč

Celé nohy                                                              680,- Kč

Paže                                                                       390,- Kč

Třísla                                                                      200,- Kč

                                         LÍČENÍ

Líčení malé po ošetření                                         150,- Kč

Líčení denní                                                            320,- Kč

Líčení společenské                                                580,- Kč

Objednejte si moje služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Kdo je správce?

Štěpánka Procházková, Malé náměstí 219, 330 02 Dýšina

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

– plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

– umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. poskytování služeb

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní kontakt, jméno

2. vedení účetnictví

Vaše osobní údaje (fakturační údaje – adresa) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (dle zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991).

3. zasílání aktuálních informací a bulletinů

Vaše osobní údaje (email a jméno), používám výhradně pro sdělení aktuálních informací a bulletinů a to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají. Kdykoli můžete tento souhlas odvolat na adrese: step.prochazkova@seznam.cz

Nerozesílám nabídky třetích osob.

4. fotografická dokumentace z některých živých akcí

Na akcích pořádaných v prostorách kosmetického studia na adrese Čsl. legií 599, 330 03 Chrást, mohu pořizovat fotografickou dokumentaci nebo videa. Fotografie nebo videa by v takovém případě mohly být publikovány na webových stránkách www.kosmetika-stepanka.cz v záložce Galerie nebo na facebookové stránce Kosmetické studio "Harmonie" Před zvěřejněním vás vždy informuji a požaduji Váš souhlas. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Nepoužívám.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační bezpečnostní opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno v rámci EU.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: step.prochazkova@seznam.cz

– právo na přístup – můžete mne kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč

právo na přenositelnost dat – povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve struktrovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci

– právo na doplnění a změnu osobních údajů – pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální, máte právo požádat správce údajů o nápravu

právo na omezení zpracování – můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování

právo na výmaz (být zapomenut) – nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

právo podat stížnost – pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání bulletinů, aktualit a obchodních sdělení

E-maily s pozvánkami na akce a aktualitami posílám jen na základě vašeho souhlasu. Odběr e-mailů můžete kdykoli zrušit na step.prochazkova@seznam.cz

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit o zachování mlčenlivosti o vašich osobních údajích. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 13.4.2022